· Tamponové stroje · Výhody strojů TOSH

Výhody strojů TOSH

Mechanické výhody

Tělo z lehké lité slitiny nebo elektricky svařované oceli

Konstruktéři TOSH upřednostňují, aby každý aspekt stroje sloužil konečnému účelu, tj. tisku. Jedním z důležitých aspektů přesného, kvalitního, vysokorychlostního tisku je tuhost tamponového stroje. Točivý moment, prudké nárazy a vibrace způsobují nepřesnosti. To nutí operátora k zpomalováni chodu tamponového stroje. Použitím pevného těla z lité slitiny nebo elektricky svařované oceli se TOSH odlišuje od typických výrobců tamponových strojů, který používají montovaný systém tamponových strojů s oplechováním a pomocí šroubů spojují tělo stroje s podstavcem. Takhle montovaný systém je náchylný účinkům točivého momentu, prudkým nárazům a vibracím ale použití pevného těla tyto problémy eliminuje na minimum.

Plně elektrický pohon

Každá část zařízení TOSH je elektrická. K provozování jakéhokoliv tamponového stroje TOSH nebo jeho příslušenství není nutný žádný stlačený vzduch. Dokud máte elektřinu, můžete strojem TOSH tisknout.
Preventivní údržba zařízení TOSH je tím snížena na minimum. Bez pneumatických válců a s tím souvisejících problémů vyžaduje tamponový stroj TOSH jen minimální údržbu. Neexistují žádné starosti s filtry, vodou nebo olejem v potrubí, selhání těsnění či hadic, elektro magnetickými ventily, škrtícími ventily atd. Jakmile naprogramujete stroj TOSH, cyklus zůstane stejný, dokud jej nezměníte. Pokud jste někdy nastavili úlohu na pneumatickém tamponovém stroji, víte, že při změně rychlosti stroj často mění zdvih a tím i přítlačnou sílu. Změny tlaku a objemu ve vedení stlačeného vzduchu ovlivní rychlost tiskového cyklu a tím i kvalitu tisku. S elektrickým pohonem máte zaručeno plynulé a stálé působení síly i při extrémních výrobních množstvích.

Lineární vedení

Aby bylo možné plně využít robustní konstrukce tamponových strojů TOSH a taky výkonu a rychlosti všech našich elektrických motorů, používáme pouze ty nejlepší lineární ložiska pro řízení pohybu. Lineární vedení poskytuje vynikající kontrolu a výkon a dosahují vyšší přesnosti lineárního pohybu ve srovnání s tradičním vedením nebo hřídelem. Vzhledem k tomu, jak je ložisko vázáno na vedení, mohou lineární vodicí dráhy vyvíjet pohyby ve vertikálním i horizontálním směru. To výrazně zvyšuje přesnost pohybu a stabilitu při zatížení, řízení a výkonu.

Vysoká polohová přesnost

Když je břemeno poháněno lineárním pohybovým vedením, je tření mezi ložiskem a vedením spíše valivé než klouzavé. Rozdíl mezi dynamickým a statickým třením je velmi malý. Proto by během pohybu po vedeni mělo být klouzaní minimální.

Dlouhá životnost s vysokou přesností pohybu

U tradičního vedení neadekvátní mazání způsobuje jeho mechanické opotřebení, které se stává stále nepřesnějším. Naproti tomu valivý pohyb má malé opotřebení; tamponové stroje tedy mohou dosáhnout velmi vysoké životnosti s velmi přesným pohybem.

Vysokorychlostní pohyb s nízkou hnací silou

Protože existuje pouze malé tření, je k pohybu stroje zapotřebí jen malá hnací síla. To nám umožňuje dimenzovat motory na základě síly potřebné pro tiskovou úlohu, nikoli pro překonání tření. Co to znamená, pokud jde o tamponový stroj TOSH, kdy točivý moment, vibrace a prudké nárazy jsou minimalizovány nebo eliminovány? To zlepšuje kvalitu tisku a umožňuje stroji pracovat při vyšších produkčních rychlostech. Stroj jede přesně tam, kde ho naprogramujete, takovou rychlostí, jakou chcete. Můžeme snadno obrátit směr, zrychlit a zpomalit bez zatížení motoru nebo zvýšení vibrací. To ale také znamená, že vaše tiskové tolerance budou obvykle +/- 0,01 mm na barvu. Přesnost tisku se v průběhu používaní stroje nezhoršuje, jako v případě pneumatických tamponových strojů. Údržba na lineárním vedení spočívá v doplnění čistého oleje / maziva přes standardní mazací koncovku asi jednou ročně.

Numericky řízené motory

Všechny stroje TOSH jsou poháněny krokovými / střídavými elektromotory

TOSH byla první společnost v tomto oboru, která do svého tamponového stroje implementovala numericky řízené krokové motory. Plně elektrický stroj TOSH byl představen v roce 1984. To znamená, že společnost TOSH má více než 35 let zkušeností s instalací, programováním a servisem elektrických tamponových strojů. Pro jiné výrobce je přechod z pneumatiky na elektromotory riskantní změnou směru, pro TOSH je to inženýrská tradice, která sahá až do založení společnosti.
Správně naprogramované, číslicově řízené motory poskytují přesnou kontrolu nad rychlostí, zdvihem a silou. Jakmile je stroj TOSH naprogramován tak, aby prováděl tiskovou úlohu, bude tak dělat při určité rychlosti, dokud nezměníte program. To nelze ale očekávat od pneumatických strojů, které podléhají změnám v objemu a tlaku vzduchu. Ve srovnání s pneumatickým pohybem jsou numerické řídicí motory podstatně spolehlivější a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. V číslicově řízených motorech nejsou žádné součásti, které by se opotřebovávali, žádná těsnění a taky tam nehrozí žádné riziko kontaminace špinavým vzduchem jako u pneumatických strojů. Číslicově řízené motory jsou jednoduché, neexistují žádné ventily k seřízení a žádné tlumiče nárazu či mechanické zarážky, které musíte různě nastavovat.

Skutečný pohyb „převrácený tvar U“

Pohyb tradičních pneumatických strojů je poháněn dvěma válci. Vodorovný válec posune tampon dopředu, dozadu a vertikální válec je posouvá nahoru a dolů. Tento pohyb byl popsán jako „převrácený tvar písmene U“. Ve skutečnosti tomu tak není, protože v pohybu není žádná křivka. Válec bouchne dolů na klišé, potom se vrátí zpátky nahoru, poté dopředu do polohy pro tisk a dolů na díl. Bylo by správnější nazvat ho pohybem „čtvercového úhlu Π“. Tento pohyb svým tvarem směruje všechny pohyby stroje do velmi ostrých zastavovacích bodů a zvyšuje tím tak vibrace. Tento účinek je tak dobře známý, že stroje musí být nastaveny na pomalejší rychlosti, aby se tampon mohl uklidnit před nabráním motivu z klišé, jinak vibrace ze zastavení povedou k rozmazání a zkreslení tišteného motivu.
TOSH u strojů řady Flexible vyřešil tento problém jiným způsobem. Spíše, než zpomalovat rychlost tisku vyvinul opravdu "převrácený tvar U" pohybu. Číslicově řízené motory pohánějí hlavní vačku. To se provádí buď pomocí dvojitého řemenového / řetězového pohonu, nebo prostřednictvím převodovky s přímým pohonem v závislosti na modelu stroje. Tato hlavní vačka pohybuje tamponem svisle i vodorovně současně ale provádí i pohyb barevníku. To znamená, že hybnost stroje je zmírněna a neexistuje žádný bod zastavení pro vytvoření vibrací. V důsledku toho se stroj pohybuje hladkým a snadným pohybem. Tamponové stroje TOSH pak můžou běžet o 30-50 % rychleji než pneumatický tamponový stroj a zdá se, že běží pomaleji, protože nedochází k traumatickým zastavením a startům. To nejen zlepšuje kvalitu tisku a celkový výstup ale také zvyšuje spolehlivost stroje a životnost tamponových strojů TOSH.

Zavěšená podpora pro klišé

Pokud se dobře podíváme na stroje TOSH a porovnáme jich s ostatními tamponovými stroji tak si můžeme všimnout něčeho, co se na první pohled nezdá být až tak důležitá věc. U většiny konkurenčních strojů ihned pod spodní stranou klišé je namontovaný nosný podstavec stroje. Podpora klišé TOSH je zavěšená a pod klišé zcela otevřená. Co to znamená?
Jednoduše to znamená více místa: místo pro potiskovaný díl, prostor pro příslušenství nebo dopravníky. Pokud tiskneme malý obraz uprostřed velkého dílu u konkurenčního zařízení budeme potřebovat velký stroj, abychom dosáhli potřebného dosahu. U tamponových strojů TOSH, protože i naše nejmenší stroje jsou pod podporou klišé široce otevřené, se můžeme dostat do středu dílu, který by jinak nebylo možné potisknout.

Flexibilní podložka pro klišé / barevník

Na zařízení TOSH lze libovolně nastavovat polohu barevníku a tamponů tam, kde chceme. Stroj TOSH není pouze čtyřbarevný s barevníky o průměru d 90 mm v předurčené poloze. S klišé a barevníky můžete pohybovat po platformě, kde jen budete potřebovat. Můžeme kombinovat velikosti barevníku a klišé podle tiskové úlohy kterou potřebujeme splnit.

Vlastní řízení a software

Pokud je číslicově řízený motor srdcem stroje TOSH, řízení je samozřejmě mozek. TOSH používá vlastní ovládací prvky a software ke spuštění a řízení všech svých strojů a dopravníků či příslušenství. TOSH byl (a stále je a bude) stavebnicovým typem stroje na rozdíl od konkurence. Standardně dostupné řídicí jednotky jsou příliš drahé, těžkopádné a pomalé pro modulární vybavení TOSH. TOSH si navrhuje své ovládací prvky přímo od základu a šité přesně na míru, kterou tamponové stroje vyžadují. Více než 35 let nepřetržitého vývoje, testování a vylepšování v terénu vedlo k nejpokrokovějšímu balíčku řízení ve světě tamponového tisku s udržitelnou a stabilní cestou modernizace pro každý postavený stroj.

Zrozen pro zlepšování

V moderní výrobě se výrobní požadavky neustále mění. Dnes může stolní varianta dvoubarevného tamponového stroje s indexovacím stolem úplně vyhovovat aktuálním potřebám. Za několik měsíců se ale můžou podmínky změnit kdy bude potřeba tamponový stroj potřeba vybavit radši otočným stolem. Protože si TOSH všechna svá zařízení vyrábí sám není tím závislý na dodavateli tohoto zařízení. Dále je jen otázkou několika hodin montáže přidat otočný stůl a přeprogramovat software stroje. Každý stroj TOSH je dodáván s vestavěnými ovládacími a řídicími prvky pro dopravníky a zařízení pro polohování dílů.

Šetrné k životnímu prostředí

Platí jednoduchý vzorec: celý elektrický = ZELENÝ

Myslíme to nejen z hlediska životního prostředí, ale také z hlediska nákladů na provoz. Stlačený vzduch je jedním z největších tajných zdrojů těchto nákladů. Jeho výroba, použití a skladování je neuvěřitelně neefektivní na všech úrovních. Začíná to tím, že vyžaduje, aby uživatel vzal dokonale funkční zdroj energie, elektřinu a proměnil jej na jinou formu. Pokud stojíme poblíž kompresoru v továrně, víme, kolik energie je v této proměně promarněno. To teplo, které cítíme, se nevytvořilo. Je to čistě neupravený odpad. Poté je třeba tuto novou energii „zbavovat vody“ vysušovat tak, aby vlhkost a voda nezničila či neznehodnotila ustrojí pneumatických tamponových strojů. Kolik stojí tento provoz, který běží každý den? Jakmile opustí stlačený vzduch nádrž a naplní všechny potrubí i výrobní linky, ale taky část unikne z každého jednotlivého spoje a konektoru. 30 % stlačeného vzduchu generovaného v typické továrně je ztraceno v důsledku malých a velkých úniků. Přemýšlejme o tom. Po neefektivnosti přeměny elektřiny na stlačený vzduch ztratíme další 1/3, než se dostane do stroje! Náš nejmenší stroj, TOSH Mimicro vám ušetří přibližně 500,00 € za směnu za rok v provozních nákladech. Toto číslo souvisí čistě s elektrickým využitím. Nezohledňuje ale investici, provoz a údržbu a kompresoru. Úspory se zvyšující s velikostí stroje, množstvím síly generované strojem a počtem cyklů za hodinu.
Rádi pro vás vypracujeme energetický audit jakéhokoli systému, který nabízíme ve svém portfoliu.

Kompletní řízení cyklu

Každý stroj TOSH umožňuje úplnou kontrolu tiskového cyklu pomocí numerické klávesnice. To je největší výhoda oproti konkurenčním zařízením a je to funkce numericky řízených motorů TOSH a patentovaného softwaru.

Součástí každého stroje jsou:

Nezávislá regulace rychlosti v každé ose pohybu

V každém cyklu tamponového tisku je 6 pohybů. Barevník dopředu, barevník dozadu, tampon dolů na klišé tampon nahoru z klišé, tampon dolů na díl a tampon nahoru z dílu. Každý, kdo již tisknul tamponovým strojem ví, jak důležité jsou tyto rychlosti pro kvalitní tisk.

Nezávislá prodlevy / časovače v každé ose pohybu

Proč zpomalovat celý tiskový cyklus, když vše, co potřebujeme je 0,5 sec. prodleva, kdy potřebujeme, aby se z barvy na tamponu před samotným tiskem lépe odpařilo ředidlo? Co když chceme samotný tampon zastavit na dílu na ¼ sekundy, aby se tampon mohl lépe přizpůsobit obtížné struktuře potiskovaného materiálu? Se zařízením TOSH máte možnost nastavit prodlevy dříve, než dojde k nabráni barvy z klišé, před tiskem i na samotném dílu. Jakmile jednou tyto funkce využijete k doladění tiskového procesu, budete je už opakovaně používat i při jiných tiskových úlohách.

 

Nezávislé nastavení zdvihu o 1 mm na klišé a díl

Standardní nastavování zdvihu pomocí koncových spínačů a knoflíků? Mechanickým posunutím zdvih upravíme ale nevíme přesnou hodnotu o kolik jsme zdvih posunuli. U strojů TOSH, pokud potřebujete přidat nebo ubrat 1 mm a více, stisknete tlačítko a jste tam. Přesně to, co potřebujete, když to potřebujete.

Učení

Při nastavování stroje pro novou tiskovou úlohu software TOSH poskytuje flexibilitu při procházení stroje celým tiskovým cyklem. Přidržením tlačítka můžete stroj pomalu posunout na místo, stisknout Enter a stroj zadanou hodnotu uloží. Režim TEACH umožňuje rychle nastavit nový program, který lze uložit do paměti během několika sekund.

Krokový režim

Všechny pohyby stroje mohou být spuštěny nezávisle, když je stroj uveden do krokového režimu. Zapneme posuv barevníku, zdvih tamponu nebo indexování. Jen tak můžeme přesně vidět, co tamponový stroj dělá. Lze to spustit plnou rychlostí nebo inkrementálními kroky.

Multi-jazykový

Všechny stroje TOSH jsou určeny k pohybu po výrobních závodech nebo tiskárnách po celém světě. Lze je obsluhovat v angličtině, italštině, španělštině, němčině, portugalštině, francouzštině, češtině, švédštině, slovenštině…. Mezi těmito jazyky můžeme přepínat podle potřeby.

Víceprogramová paměť

Programy (jednotlivé tiskové úlohy) lze uložit do paměti stroje pro okamžité vyvolání.

Snadná automatizace

Stroje TOSH se snadno automatizují. Pokud jsou k stroji nainstalovány dopravníky TOSH, můžeme namontovat příslušenství a přidat potřebnou kartu ovladače a vyvolat program, který je předinstalovaný do balíčku ovládacích prvků. Pokud si přejete integrovat zařízení TOSH do stávající linky, jsou do stroje vestavěny všechny potřebné vstupy a výstupy.

Čítače

Stroje TOSH mají řadu užitečných funkcí čítače.
Existuje čítač pro celkový počet cyklů samotného tamponového stroje. K dispozici je také průběžné počítadlo, který vám pomůže sledovat každou tiskovou úlohu. Tamponový stroj také poskytuje živé počítadlo „cyklů za hodinu“, abyste viděli, jakou výrobní kapacitu byste mohli očekávat od určitého nastavení během směny.

Závěr

Pokud jste někdy slyšeli frázi "všechny tamponové stroje jsou stejné", můžeme potvrdit, že to není pravda. Se všemi těmito výše popsanými konfiguračními funkcemi umožňují stroje TOSH i realizaci předtím nemožných tiskových úloh.

 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více informací zde.

Vytvořilo studio Shot Creative